Atölye

1) BOTANİK VE FEN ATÖLYESİ

En etkili öğrenme işin içinde olarak, dokunarak, yapıp tasarlayarak yapılan deneylerle öğrenmedir. Bilim ve bilimsel kavramları çocukların günlük hayatına dahil edebilmek için matematik, bilim, fen, botanik dersleri bu atölyede yapılmaktadır. Bunu yaparken çocukların eşsiz hayal dünyalarına el sallayıp, göz kırparak fantastik anlamlandırmanın en etkili, en yetkili beyinlerinin sınırsızlığından da faydalanıyoruz.

2-AKIL OYUNLARI VE ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ

Her çocuk çağının çocuğu olmayı hak ediyor, çağın onlara sunduğu bütün teknolojik öğelerden yeteri kadar, abartmadan, akıllı bir denge içinde faydalanmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Çocuklar sürekli meşgul olmak, uğraşmak isterler. Siz onlara yeterli zaman ve materyal, sunar, oyunlarına katılırsanız, yol ve yöntem gösterebilirseniz, onların sizler için son derece harika partnerler, yol arkadaşı, oyun arkadaşı olduklarına şahit olacaksınız.
Fark yaratabilecek bireylerin mühendislik zekalarını destekleyip geliştirmek amacıyla robotik kodlama ve akıl oyunları eğitimleri ile yarının dünyasını inşa edecek bireyleri bugünden hazırlıyoruz. Bu atölyemizde problemleri anlama ve çözme, sonuç çıkartma, sabırlı olma, takım çalışması yapma, sonuç değil, çözüm odaklı olma özelliklerini kazandırarak hayata hazırlamanın gayreti içersindeyiz. “Altın İz”lerde çocuklarımızı çağın ötesine ulaştıracak ilk ve önemli adımlarını büyük izleri takip ederek, altın izler bırakacak yeni özgür, çalışkan, özgüvenli, saygılı, bilgili bireyler olma yönünde atıyorlar. Burada size sadece onlarla gurur duymak ve bu altın izlerin bulunduğu yolun iki yanına dizilerek onları alkışlayarak desteklemek düşüyor.

3-OYUNCAK VE MASAL ATÖLYESİ

Oyun ve oyuncak bir çocuğun en vazgeçilmez, olmazsa olmazlarının başında gelmektedir. Oyuna ve oyuncağa doyamayan, doymadan büyüyen, hayata atılan büyüklerin ruh, akıl ve kalplerindeki boşluğun yerini hiçbir duygu dolduramaz. Bu itibarla çocuk en çok da oyun ve oyuncak demektir. Oyunu ve oyuncağı bu kadar hak eden, bu kadar ona yakışan 2. Bir şey yok gibidir. Onun bu doğal ve özel hakkını tam anlamıyla kullanması için, okul baştan sona bir oyuncak ve spor meydanı gibi dizayn edildi. “Büyük beyin yapıcı” öğretmenlerindeki anlayış da bu yönde olduğu için çocuklarımız kendilerini son derece şanslı bilmeliler. Dersleri bir oyun tadı ve şenliğinde, oyunları özgüvenlerini takviye edici mahiyette olacak ve onlar fantastik dünyanın en şanslı, en itibarlı yürekleri olarak masaldan, masala, sınıftan sınıfa uçarcasına koşacaklar.

4-SANAT VE TASARIM ATÖLYESİ

Hayal gücünün bilgiden önemli olduğunu ifade eden büyük dahi ‘‘Albert Einstein’’, var olan bilginin hayatın kalbine inip istifade edilmesi için, hayalin mutlak varlığına dikkat çekmiştir. Kuru bilgi insanı getirip aşılmaz, sert, beton duvarların, geçilmez sıra dağların önüne bir başına bırakır. Ancak hayalin gücüyle, ittirmesiyle, uçurtmasıyla biz o bilgiye kol kanat giydirir, aşılmazları aşarız. Sanatın çocuklarımızın estetik duygularının gelişmesi ve yaratıcılık yeteneklerinin ortaya çıkmasında çok önemli bir yeri vardır. Sanat kendini sözel olarak ifade etmekte zorlanan her yaş gurubu çocuklarda güçlü bir dışa vurum metodudur. Bu atölyemizde çocuklarımızın hayal dünyalarının sınırlarını zorlayarak, kendilerini en güzel şekilde ifade etmelerini ve farklı yöntem ve metotlarla sanat etkinlikleri yapıp, estetik beğenisi gelişmiş özgür ve özgün bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz

5-MÜZİK VE DRAMA ATÖLYESİ

Müzik; Bu çağın çocuk ve gençlerinin en vazgeçilmez, en çok kullandıkları, dinledikleri, kendi iç açlıklarını bastırdıkları, duygu durumsal olarak içselleştirip kullandıkları, kendilerini ifade edebildikleri adeta bir iletişim metodu, bir sanatsal uğraşıdır. Çocuğu bu engin dünyanın sade bir tüketicisi olmaktan kurtarıp, bu sonsuz engin denize söz ve ses ile her hangi bir ses üreten çalgı ile, kalpten gelen tınıları bir format içinde “müziksel coşku” ile bu engin denize bir damla da olsa destek sunma, içerik sağlama formuna çıkartmak istiyoruz.

Bu duygu ve düşünceleri destekleme adına çocuklardaki bu anlamda üretkenlik, kabiliyet ve becerileri bir avcı merakıyla bulma, ortaya çıkarma asıl gayemiz.

Bütün bunlar olursa çocuklarda ki yaratıcılık, kendine güven, sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurma becerisinin, daha hızlı ve kalıcı olarak ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bunun sonunda da anlama, kavrama ve sorun çözmede ki kabiliyetleri gelişecek, işte bütün bunlardan dolayı atölyemizde ritim duygusunu geliştirecek çeşitli müzikler ve drama etkinlikleri yapılmaktadır.

6-DİL VE ÖYKÜ ATÖLYESİ

Bir semboller dizisinden oluşan dilin en temel öğesi kelimelerdir. Kelimelerse bizim onlara yüklediğimiz manalarla içimizdeki bütün duyguları dile getiren vasıtalardır. Her vasıtanın ilk kullanımında değişik yöntemler denenmesi, doğal olarak bazı zorluklar yaşanması son derece normaldir. Bu normallik içersinde en uygun olan ise yeterli donanımlara sahip bir kaptanın yol göstermesidir. Çocukların bu dil vasıtasını noksansız kullanabilmesi içinde bir “dil kullanma rehberi” olarak anne ve babanın değişik yöntemler kullanarak rehberliği tam olarak yapmaları gerekmektedir. Bir bilginin öğretilebilmesi için de öncelikle bilinmesinin gerekliliğine kimsenin itirazı olmamalı. Kaldı ki bu çok tatlı bir süreçtir, ne kadar üzerinde durulsa, kelimeler öğretilmeye çalışılsa, yanlışla düzeltilse de çocuğun içindeki o harika beyin mutlaka kendine göre bir şeyler uydurarak, büyükleri hayretten hayrete düşürecektir.

Bu atölyemiz de çocuğun anadilini ve dil öğrenmeye en açık olduğu bir dönemde 2. Bir dili öğrenmeleri için bu dilleri en etkili ve en doğru şekilde konuşarak dinleme anlama ve anladığını ifade edebilme becerisini güçlendirecek eğitimler verilmektedir.
Hz. Mevlana çocuk ve dile dikkat çekerken, “Babanın aklı dünyayı ölçerse de, küçük çocuğun anlaması için ‘ti ti’ der. Mademki, işim-gücüm çocuklardır; o halde çocukların diliyle konuşmak lâzımdır.” der.

Çağımızın bir uzmanı da anne babaların kulaklarına küpe olacak bir başka bilgiyi kulaklarımıza şöyle fısıldar: “Hatta “İkinci bir dil biliyorsanız sıklıkla bebeğinizin yanında bu dille konuşun. Farklı dillere ait sesleri ne kadar erken duyup aşina olursa o kadar iyidir.” Diyerek evebeynlere son derece önemli bir ödev, görev ve sorumluluk yükler.

7-MİNİ MUTFAK ATÖLYESİ

Mutfakta yemek hazırlama çalışmaları çocuklarımızın çok zevk aldığı eğlenceli etkinlikler arasında yer almaktadır. Biz öğrenmeyi eğlenceye çevirerek fark attığımızı düşünüyor ve bunu bile isteye, severek, çocuklar kadar şen, çocuklar kadar eğlenerek yapıyoruz. Fen ile ilgili pek çok kavramı görüp uygulayarak öğrendiği, yiyeceklerdeki değişimleri gözlemleyerek basit yemekleri yapabilme becerilerini sağlamak istiyoruz. Bunun daha da ötesinde; Sağlıklı, doğru ve tehlikesiz yemek yapma alışkanlıklarının kazandırmayı bu atölyemizde yapacağımız etkinliklerle pekiştirmeyi hedefliyoruz.

8-FELSEFE ATÖLYESİ

Çocuklar için felsefe deyince aklımıza metafizik dünya gelmesin. Bu dünyanın içinde ne varsa, çocuk onunla öyle veya böyle ilgilidir. Çünkü en önemli, en zor şeylerin bile çocukcası var ve olmalıdır. Bizim varlık nedenlerimizden biri işte tam da budur.
Konusu dünya ve hayat olan her şeye çocuğun rengi, dili, eli, gönlü değmedikçe ondaki ilahi bereketin neşvesi ilişmedikçe o çürüyüp pörsümekten kurtulamaz. Bir şeye süreklilik katmak istiyorsunuz ondaki çocuksuluğu yok etmemelisiniz. Çocuk ve oyun, çocuk ve kitap, çocuk ve spor bütün bunların felsefesini çocuklarla birlikte, çocuksu bir neşveyle yapacağımıza “ahdu cezmu kast” ettik.

İşte söz konusu felsefe atölyesi felsefeden çok, her şeye çocuk bakış açısı, neşesi ile yaklaşabilmekten öte bir şey değil aslında. Masal, fabl, öykü, mitoloji, video veya bir nesne üzerinden yola çıkıp adalet, bilgi, özgürlük, mutluluk, sanat, sevgi gibi günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız kavramları bir kolaylaştırıcının rehberliğinde soruşturmayı amaçlamaktadır. Çocukların bilimsel duygusal ve sosyal alanlarda gelişimini artırmak bu anlamda bu atölyemizin en büyük çocuksu hedefleri arasındadır. Çocuklar için felsefe Amerikalı filozof Matthew Libman ‘ın 1960 yıllarda Colombia Üniversitesi’nde geliştirdiği pedagojik bir yöntemdir.

9-OYUN VE JİMNASTİK ATÖLYESİ

Spor ve jimnastik eğitiminin temel amacı çocuklarımızın sporun temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklarını kazandırmaktır. Bunu yaparken de dostça oynayıp yarışarak sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin sporun sağlığa yararlarını kavramalarını, kendilerine güven duymalarını, yaptıkları düzenli çalışmalarla zaman yönetimi ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini, en önemlisi de kazanma ve kaybetme duygularını yaşamalarını hedefliyoruz.

10-DEĞERLER VE ÇOCUK EDEBİYATI ATÖLYESİ

Çocuklarımızın manevi dünyamızın kahramanlarıyla tanıştırmak, toplumumuzda gittikçe azalan adalet, hak yeme, rüşvet, torpil, trafik kuralı ihlali, yardım severlik, iyilik, saygı, sevgi gibi son derece önemli ahlaki ve kültürel değerlerini öğretip benimsetmeyi amaçlamaktadır. Kainatta var olan güzellikleri göstererek farkındalık yaratabilmek, çocukların düşünme kabiliyetlerini geliştirerek katkı sağlamak, somut materyaller ile çocuğa anlatmak üzere oluşturulmuş en önemli atölyelerimizden birisidir.

Atölye
Atölye
Atölye